Restauracja Feniks

Rezerwacja : 608 689 070

Kontakt

DANE ADRESOWE

Restauracja Feniks
ul. Plac Krauzego 1
41-603 Świętochłowice
tel: 608 689 070

biuro@restauracja-feniks.pl

Numer konta: 21 1140 2004 0000 3602 7907 1989


FORMULARZ KONTAKTOWY

  RODO (DANE OSOBOWE)

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Feniks – organizacja imprez okolicznościowych Agnieszka Zagórowska-Kolonko, Magdalena Cyrnal-Zmysłowska s.c. z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Krauzego 1.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rezerwacji usług astronomicznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Kontakt z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Pani /Pana danych osobowych możliwy jest drogą mailową:biuro@restauracja-feniks.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Administratora.
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

  LOKALIZACJA